Komornik w Legionowie

przy Sądzie Rejonowym

tel. 793 853 910 

e-mail: legionowo.wilczak@komornik.pl

 

ul. Husarska 4/1,  05-120 Legionowo

 

Rachunek bankowy: 73 2490 0005 0000 4600 0008 7382

Alior Bank S.A.

 


przyjęcia interesantów: czwartek godz. 11:00-16:00

Komornik sądowy - Legionowo

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny odpowiedzialny za wykonywanie czynności egzekucyjnych zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawą o komornikach sądowych. Jako komornik, traktuję każdego wierzyciela i dłużnika indywidualnie, co umożliwia szybkie rozpoznanie sprawy i prawidłowe zrealizowanie wniosku w określonym zakresie. Razem z moim zespołem dokładamy wszelkich starań, aby profesjonalnie realizować każdy wniosek. Jako wykwalifikowany komornik sądowy w Warszawie, mogę to zapewnić.

Zapraszam do współpracy,
Michał Wilczak, Komornik sądowy

Kompleksowe usługi egzekucyjne - Legionowo

Oferuję prowadzenie spraw egzekucyjnych na terenie Legionowa oraz całego obszaru apelacji warszawskiej. Powierzone mi zadania wykonuję rzetelnie i terminowo. Moje doświadczenie oraz stałe poszerzanie wiedzy z zakresu prawa pozwalają mi podejść indywidualnie do każdej sprawy. Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy starannie i szybko podejmują działania mające na celu przeprowadzenie skutecznej egzekucji. Zapewniam sprawne ustalenie majątku dłużnika i rozwiązanie sprawy.

Dogodna lokalizacja kancelarii w Legionowie

Moja kancelaria mieści się w centrum Legionowa – łatwo dojechać do naszego biura zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem. Po rozpoczęciu współpracy na wniosek wierzyciela, wszelkie czynności wykonuję osobiście. Legionowo to miasto, w którym znajduje się moja kancelaria, położona dogodnie blisko głównych węzłów komunikacyjnych. Mój zespół i ja sprawnie doprowadzimy do wyegzekwowania przekazanych nam do realizacji tytułów wykonawczych. Istotnym elementem każdego postępowania egzekucyjnego jest kontakt z dłużnikiem, dlatego dokładam wszelkich starań, by czynności egzekucyjne odbywały się w miejscu zamieszkania lub siedzibie osoby zadłużonej.

Dogodna lokalizacja kancelarii

Działam zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. Dłużnikiem nazywamy osobę, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jego obowiązkiem jest spełnienie świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego względem wierzyciela. Ponosi on koszty egzekucji, dlatego powinien dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej skontaktować się ze mną i stawić się na moje wezwanie lub wysłać oświadczenie o posiadanym majątku.

Z kolei wierzycielem jest osoba, dla której prowadzona jest egzekucja. To on decyduje, czy chce prowadzić sprawę przeciwko dłużnikowi oraz w jakim zakresie mam ją prowadzić. Wierzyciel wskazuje we wniosku świadczenie, które ma być spełnione przez dłużnika oraz określa, między innymi, sposób przekazania wyegzekwowanych pieniędzy. Na każdym etapie prowadzenia postępowania zarówno wierzyciel, jak i dłużnik mogą liczyć na profesjonalne wsparcie moich prawników. W zakładkach: dla dłużnika oraz dla wierzyciela, można znaleźć więcej informacji oraz wzory poszczególnych dokumentów.

Szeroki zakres usług komorniczych - Legionowo

Jako komornik sądowy w Legionowie zajmuję się szerokim zakresem spraw. Razem z zespołem wykonuję orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne, w tym prowadzę licytacje nieruchomości, sprzedaję udziały w spółkach, zajmuję rachunki bankowe należące do dłużników. Przede wszystkim dokonuję zabezpieczeń pieniężnych skierowanych do mojej kancelarii. Prowadzę sprawy na terenie apelacji warszawskiej, z wyjątkiem postępowań egzekucyjnych z nieruchomości – obszar ten ograniczony jest do terenu legionowskich dzielnic. Wynika to z właściwości miejscowej mojej kancelarii.

Zaangażowanie i indywidualne podejście

Komornik musi być nie tylko osobą wykwalifikowaną, ale też w pełni zaangażowaną. Dzięki indywidualnemu podejściu, odpowiednio realizuję każdy wniosek egzekucyjny. Oprócz kontaktu z dłużnikiem, równie istotna jest współpraca z wierzycielem. Zapewniam bieżące udzielanie informacji dotyczących sprawy, dzięki czemu wszelkie sugestie dotyczące składania odpowiednich wniosków oraz podejmowania czynności można omawiać na bieżąco z klientem.

Korzystam z najnowszych technologii, dlatego wszelkie procedury przebiegają szybko i sprawnie. Poszukiwanie majątku dłużnika, dzięki elektronicznym rozwiązaniom, może przebiegać kompleksowo. Na mojej stronie zarówno wierzyciel, jak i dłużnik mogą znaleźć odpowiednie informacje dotyczące zakresu działania komornika oraz wyjaśnienie poszczególnych terminów.

Zajmuję się szerokim zakresem spraw, w tym także licytacjami. To doskonała okazja dla tych, którzy chcą zainwestować w nieruchomość lub udziały w firmach. Chętni mogą obejrzeć nieruchomość w miarę możliwości w wyznaczonych godzinach, a także zajrzeć do akt postępowania egzekucyjnego w sekretariacie sądu wskazanego w ogłoszeniu. Wszelkie informacje dotyczące aktualnych aukcji można znaleźć w zakładce Licytacje.

 

Scroll to Top